Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

            

           Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ve ilke ve standartlarına dair yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Yeşilyurt Belediye Meclis’inin 12-04-2019 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

          Gençlik Ve Spor Hizmetler Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

 

Müdür, 

Gençlik Hizmetleri Şefliği

Spor Birimi Şefliği

Evrak Kayıt Birimi

          Gençlik Ve Spor Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmetlerini yürütür. 

         MÜDÜRÜMÜZ Muaz İÇEN: 

1975 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta, lise ve yükseköğrenimini Malatya’da tamamladı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunudur. 2002 yılında başladığı öğretmenlik mesleğini İstanbul, Malatya ve Gaziantep illerinde çalışarak 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 Mahallî İdareler Seçimlerinden sonra Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde göreve başlayan İÇEN, sırasıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Hâlen Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

          Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri Şefliği, Spor Şefliği, Futbol Okulu Koordinatörlüğü, Evrak Kayıt Birimi olarak Kurulmuştur.

          Gençlik Hizmetleri Şefi: Ersin YILDIRIM 

          Futbol Okulu Koordinatörü: Ali UÇAR

          Evrak Kayıt: Rabia OLUZ