Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

            

           Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ve ilke ve standartlarına dair yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Yeşilyurt Belediye Meclis’inin 12-04-2019 tarih ve 88 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

          Gençlik Ve Spor Hizmetler Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir. 

 

Müdür, 

Gençlik Hizmetleri Şefliği

Spor Birimi Şefliği

Evrak Kayıt Birimi

          Gençlik Ve Spor Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmetlerini yürütür. 

         MÜDÜRÜMÜZ İbrahim BİNGÜL: 

1962 yılında Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yeşilyurt’ta tamamladı. 1984 yılında Yeşilyurt Belediyesine işçi olarak girdi. 1986 yılında memuriyete geçerek tahsildarlık, 1999 yılında hesap İşleri Müdürlüğü, 2004 yılında Başkan Yardımcılığı, 2009 yılında Belediyeye bağlı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görevine devam etti. 

          2014 yılında Malatya ilinin Büyükşehir olması sebebiyle Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü olarak 4 yıl görev yaptı. 2019 Mart Ayı itibariyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü  görevi yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

          Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, Gençlik Hizmetleri Şefliği, Spor Şefliği, Futbol Okulu Koordinatörlüğü, Evrak Kayıt Birimi olarak Kurulmuştur.

          Gençlik Hizmetleri Şefi: Ersin YILDIRIM 

          Futbol Okulu Koordinatörü: Ali UÇAR

          Evrak Kayıt: Rabia OLUZ